Naglingkod bilang pangulo ng European Mission, na tumutulong sa paghahatid ng temporal at espirituwal na tulong sa mga Banal sa mga Huling Araw matapos itong wasakin ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.Personal na ibinahagi ang kanyang huling mensahe sa pangkalahatang kumperensya.

mga dating pangulo-84mga dating pangulo-61

Ngayong tapos na ang bangayan at pagtatalo ng magkakalabang kampo, panahon na po marahil para simulan nang linisin ang putik at duming itinapon ninyong lahat sa panahon ng panunuyo sa mga nakamit ninyong boto.

Ako po si Jayson, isang dekada na po ngayong taon bilang manunulat at producer sa telebisyon.

Ilang ulit na rin po akong nag-cover ng eleksyong pampanguluhan at lokal, pero pambihirang klase po talaga ang halalang ito dahil mistulang naging isang patok na teleseryeng sinubaybayan ng publiko ang mga eksena — mula sa pagsasampa pa lang ng kandidatura, patutsadahan sa social media, bangayan sa debate, hanggang sa paramihan ng mga dumalo sa miting de abanse.

Iba’t ibang hashtag na nga ang pinauso ng mga supporter ninyo at mga kalabang kandidato.

Marahil kabilang sila sa libu-libo ninyong tagapakinig habang nagtatalumpati sa entablado. May suot po ba kayong alahas na ginto sa inyong katawan ngayon? Hindi na po nakapagtataka dahil ayon sa datos, mahigit 10 bilyong halaga ng dolyar ang gintong nakukuha sa bansa taon-taon.

Marahil isa sila sa mga nag-abang sa pagdaan ng inyong sinasakyan. Kabilang po sina Ardin at Mark sa 18,000 batang minero na isinusugal ang buhay sa mga maliliit na minahan para lamang makatulong sa pangangailagan ng pamilya. Humigit-kumulang isandaan at limampung pisong halaga ng gintong ibinababad sa asoge o nakalalasong mercury.

Nakita ko po kung gaano kadelikado ang trabaho nila sa mga minahan sa probinsya. Mistulang ilalim ng balon ang kinabukasan ng mga tulad nilang bata na sa murang edad pa lang, nagbabanat na ng buto dahil sa kahirapan – madilim at walang katiyakan kung makalalabas pa ng buhay.

Biro nga po ng iba, sa eleksyong ito nag-FO ( Sa totoo lang po, naging abala rin ako sa trabaho sa panahon ng pangangampanya ninyo at ng mga ibang kandidato.

Pero nababalitaan ko naman po ang mga nangyayari sa eleksyong ito.